ประกาศผลรางวัล Thai Corrugated Packaging Excellence Awards 2018

20 September 2018

ประกาศผลรางวัล "Thai Corrugated Packaging Excellence Awards 2018"
ตามที่ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย (ThaiCPA) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Thai-IDC) และ บริษัท แม็ค บรูคส์ เอ็กซิบิชั่นส์ เอเซีย จำกัด ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจส่งผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์เข้าร่วมการประกวดภายใต้โครงการ "Thai Corrugated Packaging Excellence Awards 2018" ตามเงื่อนไขและระเบียบของการประกวดที่ได้ประกาศไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการจัดการประกวด ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลตามแต่ละประเภท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

สำหรับบุคคลทั่วไป รวม 4 ประเภท
1. ประเภท Retail Consumer Packaging (2รางวัล)
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
คุณอุฬารพัชร นิธิอุทัย (Ularnpatch Nithiuthai)
ชื่อผลงาน Hip Pack
- รางวัลชมเชย 1 รางวัล
บริษัท พริ้นท์ ฟอร์เฟิร์ส จำกัด (Print for First Co., Ltd.)
ชื่อผลงาน กล่อง Dragon fruit

2. ประเภท Transportation Packaging (2รางวัล)
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด (Center Pack Co., Ltd.)
ชื่อผลงาน Y4L
- รางวัลชมเชย 1 รางวัล
คุณโชตินรินทร์ วิภาดา (Chodnarin Vipada)
ชื่อผลงาน Partition for Transportation

3. ประเภท Point of Purchase (2รางวัล)
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
คุณธัญญาเรศ เปรมสง่า (Tanyares Pramsanga)
ชื่อผลงาน ชั้นวางมังกรทอง Golden dragon standee
- รางวัลชมเชย 1 รางวัล
บริษัท พริ้นท์ ฟอร์เฟิร์ส จำกัด (Print for First Co., Ltd.)
ชื่อผลงาน ตู้ไปรษณีย์กระดาษ

4. ประเภท Creative Corrugated Design Product (2รางวัล)
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
คุณณิชาวรรณ เชวงธรรมรัตน์ (Nichawan Chawengtammarat)
ชื่อผลงาน กระจายบุญ พวงหรีดเพื่อสังคม
- รางวัลชมเชย 1 รางวัล
Mr. Michael R. Alongsagay
ชื่อผลงาน Egg Drop Protection

สำหรับนักศึกษา รวม 1 ประเภท
ประเภท Creative Corrugated Design Product (3รางวัล)
- รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
คุณพริมา พรหมสุวรรณ (Parima Promsuwam)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ชื่อผลงาน BeWall แผ่นซับเสียง

- รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล
ทีมแอสไพริน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณอรอนงค์ อินยัง (Ms. Onanong Inyoung)
คุณวนิศรา พรหมเพชร (Ms. Thanwarat Boonsantad)
คุณธัญวรัตน์ บุญสันทัด (Ms. Wanissara Promphet)
ชื่อผลงาน ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- รางวัลชมเชย 1 รางวัล
คุณณัฐพร หมู่พยัคฆ์ (Ms. Nattaporn Muhapayak)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ชื่อผลงาน Maru - Cardboard Splint

ยินดีอีกครั้งกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน
และพบกันใหม่กับโครงการ Thai Corrugated Packaging Excellence Awards ในปีต่อไป

View more Industry News